11.11.11 date martesash – Vizion Plus – News – Lajme

Thanks! Share it with your friends!

Close

Çfarë programi keni bere për te premten? Ndoshta nuk besoni por për datën 11 nëntor apo me mire 11.11.2011, qindra çifte ne te gjithë boten, sidomos ne Indi, kane zgjedhur pikërisht këtë date për tu martuar.
Ne kalendar, ky kombinim vërtet kurioz numrash verifikohet një here ne 100 vjet dhe sipas traditës orientale, kjo lloj date është një dite e veçante dhe me fat. Normalisht qe jo ne te gjithë boten, kjo është një date e tille. Ne kulturën perëndimore numri 11 është numri i mëkatit. Ne traditën e krishtere, 11 është numri i apostujve qe i ngelen besnike Jezusit. Kjo date, 11.11.2011 ka bere kurioze qindra persona ne te gjithë boten e për te bere çmenduri nga me te ndryshmet te premten. Ne disa kultura, kombinimi i këtyre datave, do te thotë edhe feste për te gjitha ato gjera pozitive qe mund te na ndodhin ne jete.

What program did you do on Friday? Probably not but believe the date November 11 or better 11.11.2011, hundreds of couples worldwide, especially in India, has chosen precisely this date to get married.
In the calendar, this curious combination of numbers verified once in 100 years and according to Oriental tradition, this kind of date is a special day and lucky. Normally not in the whole world, this is such a date. In Western culture the number 11 is the number of sin. In Christian tradition, 11 is the number of apostles to remain faithful of Jesus. This date has been curious 11.11.2011 hundred persons in all the world to do the distraction from the most diverse Friday. In some cultures, the combination of these dates, the holiday means to all those positive things that can happen to us in life.

PinExt 11.11.11 date martesash   Vizion Plus   News   Lajme
tafbutton blue16 11.11.11 date martesash   Vizion Plus   News   Lajme

Comments

Write a comment

*

Anti-Spam Protection by WP-SpamFree

Switch to our mobile site